logotipo.gif (12531 bytes)

Servei d'Especialitats

Medicina General

Dr. Xavier Rius Moya
Dr. Manel Rodriguez Rivas

tots els dies de 9h a 13h i
de 16h a 20h

 

 

Oftalmologia

Dra. Rosa Maria Sust

dimecres de 15:30h a 19:30h
 

O.R.L

Dr. Elawlani Talal

cada 15 dies els dilluns de
16h a 19:30h
 

Servei de Dermatologia

Dr. Jesús Gonzalez Ruperez

tots els dimarts i dijous de
16h a 19:30h
 

Servei de Traumatologia

Dr. Jordi Giménez

tots els dimarts de 16h a 19:30h i
dimecres de 9h a 12:30h

 

Servei de Cirurgia Vascular

Dra. Maria LLuisa Abellán

dimecres de 16:30h a 19:15h cada 15 dies
 

Servei de Psiquiatria

Dr. Pere Antoni Soler Insa

dilluns i divendres de 16h a 20h
 

Servei de Psicologia

Dra. Mercè Farrès

Cada 15 dies
dimecres de 16h a 19:30h
 
 

Servei de Radiologia i Ecografies

C.R.M Jaume Pi

dijous de 9.30h a 12h i
dilluns de 16h a 17h
 

Servei de Neurologia

Dra. Teresa Casadevall

dimarts de 9h a 12:30h i
dissabtes de 9h a 12:30h
 

Servei de Pediatria

Dra. Asunció Valeri

dilluns i dimecres de
16h a 19:30

 

Servei d'Endocrinologia

Dra. Silvia Wengrowicz

cada 15 dies divendres de
9:30h a 12:30h i de 16h a 19:30h

 

Servei de Ginecologia

Dra. Elisabet Forroll

dilluns i dimecres de 9:30h a 12:30h
i de 16h a 19:30h
divendres de 16:30h a 19h
 

Servei de Podologia

Sra. Inna Lisnic

dimarts 9h a 12:30h i
de 16h a 19:30h

 

Servei de Osteopatia

Paquita Ibars

dimecres 9h a 11:30h
 

Servei de Cirugía general / Aparell digestiu

Dra. Mireia Recaj

dimecres i dijous de 9h a 12:30h i
de 16h a 19h

 

 

Servei de Reumatología i
Densiometríes

Dr. Josep Úlles

divendres de 10h a 12:30h

 

Servei de analisis de sang
AXA/ ASISA/ ALLIANZ

APA Laboratoris Clínics

dimarts de 9:30h a 10:30h

 

 

Principal Informació Medicina General Especialitats