Fisioteràpia i Rehabilitació

“Cal adaptar la teràpia al pacient i no el pacient a la teràpia.”

Lanzoudy

La Fisioteràpia és la professió sanitària que té com a objectiu prevenir, tractar i reeducar el moviment funcional, considerat fonamental un estat de salut òptim, en un entorn bio-psico-social. Explora i valora les alteracions de la salut en el moviment, planifica, promou i reavalua el tractament mitjançant procediments manuals i instrumentals.

El servei de Rehabilitació i Fisioteràpia del Consultori mèdic Creu Blava té com a objectiu la prevenció, el diagnòstic i el tractament de lesions derivades de la pràctica esportiva. Mitjançant la rehabilitació es busca la tornada a les millors condicions físiques de manera eficaç i duradora, en el menor temps possible. L’equip de professionals de Consultori mèdic Creu Blava compta amb rehabilitadors i fisioterapeutes especialitzats en l’esport en les patologies esportistes, així com en altres derivades de complexes intervencions quirúrgiques.

Els tractaments multidisciplinaris són aplicats amb les darreres tècniques i tecnologies de rehabilitació:

 • Cinesiteràpia: tractament per a la prevenció i recuperació de lesions mitjançant el moviment.
 • Electroteràpia: ultrasò, làser, teràpia combinada, electroestimulador, TENS.
 • Reeducació de la marxa: corregir i reeducar el control postural, valorar els ajuts tècnics ambulatoris, reeducació a l’esforç i prevenció davant de les caigudes.
 • Embenats neuromusculars o kinesiotaping: embenat terapèutic amb tap elàstic i adaptable la finalitat del qual és la recuperació de lesions musculoesquelètiques, osteoarticulars i circulatòries.
 • Embenats funcionals: immobilització parcial utilitzada en lesions lligamentoses, tendinoses i musculars que permet certa mobilitat funcional.

L’atenció individualitzada i personalitzada assegura un seguiment continu i una relació fisioterapeuta-pacient estreta. Al nostre Servei de Rehabilitació comptem amb fisioterapeutes especialitzats en diferents camps de la fisioteràpia i auxiliars. Les instal·lacions inclouen una àmplia sala destinada per a tractaments multidisciplinaris dotada de les darreres tecnologies en rehabilitació, així com diverses unitats per a tractaments individualitzades.

Tractaments

El tractament de la disfunció temporomandibular sol precisar la col·laboració de diversos especialistes, entre els quals destaquen dentistes i fisioterapeutes, i sol requerir l’ús de fèrules de descàrrega, fisioteràpia de l’articulació temporomandibular, control de tensió mandibular o rehabilitació de l’oclusió. La fisioteràpia et pot ajudar a restaurar el moviment natural de la mandíbula ia reduir el dolor. Al Consultori mèdic Creu Blava comptem amb un servei de fisioteràpia especialitzat en problemes de l’articulació temporomandibular.

Un mal funcionament entre les diferents parts de l‟articulació temporomandibular pot provocar la síndrome de l‟ATM, que és l‟alteració disfuncional més freqüent d‟aquesta articulació. Una de les principals causes de la disfunció temporamandibular és el bruxisme o estrènyer de dents generalment a causa de l’estrès. Això pot provocar la tensió constant entre l’articulació i els músculs amb què interfereix. Els mals hàbits posturals també provoquen la tensió dels músculs, els discos articulars i els lligaments de l’articulació. Així mateix, una mala oclusió o problemes d’alineació dental també poden causar aquestes alteracions.

Símptomes de la disfunció temporomandibular

 • Bruxisme.
 • Dolor de mandíbula.
 • Sensació de fatiga de la mandíbula.
 • Dificultat per obrir la boca, cruixits a la mandíbula.
 • Problemes de mala oclusió.
 • Marejos.
 • Mal de cap, coll o esquena.
 • Bloqueig de la mandíbula.
 • Desgast de dents.

La Fisioteràpia Respiratòria, també coneguda com a Fisioteràpia Pulmonar o com a Teràpia Respiratòria, és una especialitat de la fisioteràpia que s’encarrega del tractament, prevenció i estabilització de les diferents malalties de l’aparell respiratori o qualsevol que interfereixi en el seu correcte funcionament, per tal de mantenir o millorar la funció respiratòria. Les malalties respiratòries cròniques com la MPOC, les bronquièctasies o l’asma, i altres neurològiques que minven la capacitat respiratòria com l’ELA, l’esclerosi múltiple, distròfies musculars o el parkinson, causen un gran deteriorament en la qualitat de vida dels qui les pateixen i familiars. Per això, les seves aplicacions es podrien resumir en: tractament de l’obstrucció bronquial, reeducació del patró ventilatori o reentrenament a l’esforç.

Aquí és on entra en joc la Fisioteràpia Respiratòria per a adults amb clars beneficis per al pacient:

 • Millora el drenatge de secrecions.
 • Ajuda a controlar i disminuir la dispnea o sensació de manca d’aire.
 • Millora la ventilació pulmonar.
 • Preveu i tracta les infeccions respiratòries.
 • Evita complicacions i ingressos.
 • Optimitza l’entrada de la medicació (inhaladors), fent que sigui més efectiva.
 • Millora la tolerància a lexercici.

El principal objectiu fonamental és la desobstrucció broncopulmonar (eliminació i mobilització de flegmes), per treballar posteriorment cap a la reeducació ventilatòria i el reentrenament a l’esforç. El Consultori mèdic Creu Blava disposa d’especialistes en Fisioteràpia respiratòria, els quals abans d’iniciar qualsevol tipus de tractament procediran a fer una valoració per quantificar i qualificar l’estat del pacient tenint en compte: la seva història clínica, antecedents, auscultació pulmonar, signes i símptomes, ús de diversos tests de valoració de dispnea (dificultat per respirar, sensació de falta d’aire, ofecs). Un cop finalitzada la valoració, es prenen conclusions i s’engega el programa de tractament terapèutic que millor s’adapti al pacient.

Indicacions de la Fisioteràpia Respiratòria per a nens

El fisioterapeuta respiratori té com a principal objectiu ensenyar el nen i les seves famílies a utilitzar les tècniques ia realitzar els exercicis que permetin aconseguir permeabilitzar la via aèria (facilitar l’eliminació de secrecions), controlar la dispnea (sensació subjectiva de manca d’aire) i augmentar-ne la tolerància a lesforç. Aquí és on entra en joc la Fisioteràpia Respiratòria per a nadons i nens:

 • Elimina les secrecions que s’acumulen des del nas fins a les zones més profundes dels pulmons.
 • Disminueix i fins i tot elimina la tos.
 • Millora l’alimentació i el son.
 • Evita complicacions i ingressos.
 • Disminueix la quantitat de medicació que necessiten i fa que sigui més eficaç.

A Consultori mèdic Creu Blava apostem per un servei de Fisioteràpia Respiratòria Infantil amb dedicació absoluta al pacient, un tractament proper i personalitzat, mitjançant les tècniques més avançades i efectives dutes a terme per especialistes en Fisioteràpia Respiratòria, amb formació i experiència per poder oferir als nostres pacients una assistència de màxima qualitat.

 • Catarros o infeccions de vies altes.
 • Bronquiolitis
 • Bronquitis.
 • Asma.
 • Pneumònies
 • Atelectàsies.
 • Bronquiectàsies.
 • Fibrosi quística.
 • Deformitats toràciques i vertebrals: escoliosi, cifosi, pectum excavatum...
 • Malalties neuromusculars o paràlisi cerebral.
 • Prematuritat.
 • Malaltia de Kartagener o discinèsia ciliar primària.
 • Displàsia broncopulmonar.
 • Totes aquelles malalties que cursin amb augment de secrecions.

Les tècniques de Fisioteràpia Respiratòria per a nadons i nens que usem a Consultori mèdic Creu Blava estan basades en la fisiologia respiratòria, són indolores, sense efectes secundaris, tremendament efectives i amb resultats immediats. Per tot això, cada cop més pediatres recomanen la Fisioteràpia Respiratòria Infantil. Els pares sempre han de ser presents durant la sessió de Fisioteràpia Respiratòria per tranquil·litzar i acompanyar els nens i per a més, compartir l’experiència i l’aprenentatge d’eines fonamentals, com per exemple, unes rentades nasals correctes, claus per mantenir a ratlla els temuts mocs.

L’embenat neuromuscular o kinesiotaping consisteix en cintes de cotó amb un adhesiu acrílic que es fan servir amb la intenció de tractar lesions d’atletes i altres trastorns físics. Unes simples tires de colors han revolucionat el món de l’esport i el de la teràpia. Aquestes bandes, conegudes inicialment com ‘ els embenats de colors ‘ fan referència a la tècnica Embenat Neuromuscular o Kinesiotaping . Aquesta és una eina terapèutica basada en l’aplicació de cintes de venda no medicalitzada, elàstica, adhesiva i porosa, de diferents colors, que es fixen sobre la pell amb diverses formes i graus de tensió.

Actualment, no hi ha esdeveniment esportiu en què no vegem un esportista lluint algun tipus d’embenat neuromuscular o kinesotaping, que és el nom tècnic que reben les tires adhesives acolorides que s’adhereixen al cos amb una finalitat terapèutica, sigui per prevenir problemes musculars o per alleujar o recuperar algun tipus de lesió. La immensa majoria de fisioterapeutes les usen en els seus pacients com a coadjuvants als seus tractaments.

És un mètode de fisioteràpia suau, progressiu i actiu, que pot ser aplicat a qualsevol edat respectant les possibilitats de cada persona. Aquesta teràpia es fonamenta en l’anàlisi minuciosa, l’estudi i l’observació de l’anatomia, la fisiologia i la manera com es posa malalt l’ésser humà. La RP parteix de la individualitat de cada persona per dissenyar un tractament global que, partint dels símptomes que presenta, busqui i resolgui les causes que els han provocat. La teràpia de reeducació postural (RP) ensenya a mantenir la postura adequada en qualsevol situació, fins i tot en fer moviments que requereixen més esforç muscular, reduint el risc de lesions.

L’objectiu de la teràpia RP és que el pacient aprengui a mantenir la postura adequada, tant en estàtic com en els moviments del dia a dia. La idea és aturar l’arrel del problema i no exclusivament el dolor, encara que també intenta alleujar-lo i, sobretot, evitar que reaparegui en el futur, gràcies a senzills exercicis d’estiraments globals en què el terapeuta i el pacient operen de manera activa . El pacient participa de forma activa, guiat en tot moment pel RPGista, a les postures d’estirament a través de la respiració, manteniment de les suaus contraccions musculars i correccions posturals. A Consultori mèdic Creu Blava, proposem sessions grupals amb un màxim 5 persones 1 cop a la setmana, fent postures d’estirament global de forma activa i progressiva, fins a aconseguir la desaparició de la conseqüència i causa de la lesió.

La Rehabilitació Funcional comprèn el conjunt organitzat dactivitats, procediments i intervencions tendents a desenvolupar, millorar, mantenir o restaurar la capacitat funcional física, psicològica, mental o social perquè les personal puguin exercir adequadament en el seu ambient físic, familiar, social i laboral. La rehabilitació funcional lajudarà cada individu a assolir el seu màxim potencial i independència.

Aquest servei s’adreça a la rehabilitació de pacients en processos incapacitants deguts a patologies de l’aparell locomotor, del sistema nerviós, cardiovascular, respiratori, etc. Després del diagnòstic i l’avaluació del pacient, el metge rehabilitador elabora el pla de tractament prescrivint el nombre de sessions i metodologia a seguir.

Des de la Unitat de Rehabilitació del Consultori mèdic Creu Blava, busquem la recuperació més gran de la capacitat funcional mitjançant la combinació de tècniques de teràpia manual, electroteràpia, termoteràpia i exercici físic.

Els processos susceptibles de ser tractats mitjançant rehabilitació funcional:

 • Problemes de columna i/o extremitats.
 • Lesions òssies, musculotendinoses i articulars, produïdes durant l’activitat esportiva i laboral, o derivades de malalties degeneratives.
 • Després d’intervencions quirúrgiques traumatològiques i ortopèdiques.
 • Diverses malalties cròniques (neurològiques, reumatològiques, cardíaques, metabòliques i respiratoris).

rehabilitación funcional

Per millorar i complementar la rehabilitació, des del Consultori mèdic Creu Blava oferim sessions de Recuperació funcional, on confirmem la millora del pacient i la normalització de les activitats diàries juntament amb la pràctica d’esport habitual. Aquest servei inclou:

 • Sessions grupals.
 • Supervisió permanent del fisioterapeuta.
 • Accés a tot el material necessari per fer els exercicis.
 • Diverses malalties cròniques (neurològiques, reumatològiques, cardíaques, metabòliques i respiratoris).

Garantir una correcta recuperació i evitar posteriors efectes i conseqüències negatives a l’estat de salut. Aquest programa treballa la rehabilitació i fisioteràpia adaptat als serveis post-operatoris (entre altres, operacions de maluc i genolls).

El terra pèlvic o perineu, és el conjunt de músculs i membranes que tanquen la part inferior de l’abdomen, comportant-se com una hamaca flexible de suport per a la bufeta, l’aparell genital intern (vagina i úter) i el recte. El sòl pèlvic és el conjunt de músculs situats a la zona baixa de l’abdomen ia la pelvis. Aquests músculs s’encarreguen de funcions com la continència i el suport dels òrgans pèlvics, a més d’estabilitzar la zona lumbar i intervenir-hi.

rehabilitación suelo pélvico

La patologia associada al sòl pèlvic deriva dels òrgans que sosté (recte, vagina-úter i bufeta), en la mesura que la debilitat o la disfunció d’aquests músculs del sòl pèlvic ocasiona una mala posició dels òrgans esmentats, ocasionant-ne el descens (prolapse ) i es pot alterar la continència urinària i/o fecal.

La disfunció del sòl pèlvic, que inclou principalment la incontinència urinària, la incontinència fecal i el prolapse uterí, afecta almenys un terç de les dones adultes. Els símptomes més freqüents en les disfuncions que pot patir el terra pèlvic són:

 • Dolor lumbar i pèlvic, tant agut com crònic.
 • Incontinència urinària, fecal o de gasos.
 • Prolapses d’òrgans pèlvics.
 • Disfuncions sexuals.

Tots poden ser tractats mitjançant tècniques de fisioteràpia i exercici físic. Aquestes teràpies han d’estar pautades per un professional que farà una història clínica i una exploració física exhaustiva amb l’objectiu de personalitzar la intervenció i aconseguir els màxims beneficis.

 • Sessions grupals.
 • Supervisió permanent del fisioterapeuta.
 • Accés a tot el material necessari per fer els exercicis.
 • Diverses malalties cròniques (neurològiques, reumatològiques, cardíaques, metabòliques i respiratoris).

Garantir una correcta recuperació i evitar posteriors efectes i conseqüències negatives a l’estat de salut. Aquest programa treballa la rehabilitació i fisioteràpia adaptat als serveis post-operatoris (entre altres, operacions de maluc i genolls).

Pla de Tractament

Es dissenya un pla de tractament amb què es pretén aconseguir els objectius del/la pacient gràcies a les indicacions i supervisió del/la fisioterapeuta. La fisioteràpia a terra pèlvic és una eina molt efectiva i beneficiosa gràcies a la qual es pot acabar amb problemes com són la incontinència i el dolor, a més de disminuir i controlar els símptomes dels prolapses en aquesta zona. Així mateix, serveix per millorar el benestar físic de dones que busquin quedar-se embarassades, sent la intervenció molt positiva tant durant el procés de la maternitat com al postpart. És per això que des del Consultori mèdic Creu Blava donar visibilitat i oferir un bon servei pot ajudar en gran mesura a fomentar la comoditat, la salut i l’autoestima de moltes persones.

A Consultori mèdic Creu Blava , proposem sessions grupals amb un màxim 5 persones 1 cop a la setmana, amb supervisió permanent del fisioterapeuta i accés a tot el material necessari per realitzar els exercicis realitzant algunes
de les tècniques utilitzades com:

 • Consciència anatòmica de la zona.
 • Entrenament muscular, mitjançant exercicis de Kegel dirigits (contraccions de la musculatura del sòl pèlvic) i ús de boles xineses.
 • Massatge, teràpia miofascial, estiraments i tractament de contractures musculars.
 • Entrenament conductual de les rutines miccionals.
 • Electroestimulació.
 • Exercicis abdominals i hipopressius.

Sabies que aproximadament el 80% de la població patirà algun mal d’esquena en algun moment de la vida?

Els problemes i els dolors d’esquena no només es produeixen per aixecar càrregues pesades, o per aixecar-les incorrectament, sinó que es poden produir com a conseqüència de l’adopció de males postures i de la realització de moviments incorrectes a la vida diària. Els trastorns i els dolors d’esquena no són exclusius de les persones d’edat avançada, sinó que les persones joves les pateixen molt sovint, si no adopten les precaucions degudes.

L’Escola de Columna és un programa d’atenció sanitària on s’ensenyen habilitats que protegeixen l’esquena, va dirigit a persones amb patologia i sense patologia i als col·lectius que tenen predisposició a patir-la. El cuidador degut a les funcions que desenvolupa dia a dia n’és un. La higiene postural consisteix a adaptar la postura a les activitats que es realitzen i, si és possible, adaptar el medi a les característiques personals de l’individu.

És molt eficaç per prevenir mals dʻesquena. Generalment podem realitzar una mateixa activitat adoptant diferents postures, amb la higiene postural podrem fer tot tipus d’activitats de la manera més segura i lleugera per a l’esquena.

Beneficis de l’exercici físic: augment de la flexibilitat, del to, la força, la resistència del múscul, augmenta les sals minerals de l’os (lluita contra l’osteoporosi), augmenta la resistència cardiorespiratòria i la resistència a la fatiga. Augmenta l’elasticitat, l’equilibri i la mobilitat, és una bona font d’autoestima, de socialització i de millora de l’estat emocional. Redueix l’estrès i el LDL (colesterol dolent)

A Consultori mèdic Creu Blava, oferim aquest servei pensat per a totes aquelles persones que pateixen malalties al raquidi i, per tant, mal d’esquena causat per diferents motius. El fisioterapeuta ensenya una sèrie d’estiraments actius de tota la musculatura i els exercicis per potenciar específicament els músculs de l’esquena. D´aquesta manera mantenim una bona elasticitat i un bon to muscular.

Es combinen diferents tècniques com la gimnàstica abdominal hipopressiva, streching, tonificació, relaxació… focalitzades a l’esquena i postura global del cos. També s’aprenen uns hàbits i exercicis per viure millor i sense dolor. Són classes pensades per a gent amb mal d’esquena i, per tant, seran graduals i adequades al ritme que el grup segueixi. Es farà una fitxa prèvia de les malalties i lesions, així com es recomana una visita prèvia al traumatòleg. L’escola de columna es fa en grups reduïts de màxim 4-5 persones i és per a totes les edats.

Dia de visita: de dilluns a dissabte, matins. Dimecres, tardes.

Dia de visita Fisioterapeuta Respiratòria Pediàtrica: dilluns i dimecres matins.

Si teniu alguna dubte o desitgeu més informació.