Mútues Laborals

Consultori mèdic Creu Blava, és un centre concertat amb companyies d’accidents laborals. Quan ens trobem davant d’un accident de treball o malaltia professional, oferim una resposta integral a les nostres actuacions mèdiques.

Què es considera un accident de treball?

Un Accident de Treball, són totes aquelles lesions corporals que pugui patir un treballador a conseqüència de la feina que realitza, cosa que engloba:

  • Accidents patits en anar o en tornar a la feina.
  • Accidents patits per l’exercici de la feina habitual en el temps i en el lloc de treball.
  • Accidents patits per l‘exercici d’un treball no habitual de la persona, però que sigui ordenat per l’empresa en interès del bon funcionament.
  • Accidents ocorreguts a delegats sindicals o càrrecs sindicals, en desplaçar-se per exercitar les funcions dels càrrecs esmentats.
  • Malalties, que contregui la persona a causa de la realització de la feina. En aquest cas, cal provar que la malaltia té com a causa exclusiva l’execució del seu treball.
  • Malalties patides anteriorment, que s‘agreugen a causa d’una lesió a causa d’un accident laboral.
  • Accidents patits en actes de salvament, quan això estigui relacionat amb el lloc de treball exercit.

Igualment es consideren excepcions quant a accidents laborals:

  • Els que es deguin a una força major estranya que no guarda cap mena de relació amb la feina que s‘executava en patir l’accident.
  • Els deguts a la imprudència temerària de la persona treballadora.

A Consultori mèdic Creu Blava no perdin el temps fent cues. Solucionar ràpidament el vostre problema és el més important per a nosaltres. Realitzem un seguiment exhaustiu mitjançant controls periòdics de totes les lesions que tractem fins a la recuperació total.

Si teniu algun dubte o desitgeu més informació