Ortopantomografia

L’ortopantomografia, també anomenada radiografia panoràmica dental, és una radiografia que permet explorar l’estructura dental, oferint una imatge completa de tota l’estructura dental, bucal i facial.

RADIOGRAFIA PANORÁMICA DENTAL

L’ortopantomografia és una tècnica d’imatge mèdica utilitzada principalment en odontologia. Aquesta prova diagnòstica proporciona una visió àmplia i detallada de les estructures facials, específicament de les dents, mandíbules i les estructures circumdants.

Equip Radiològic Digital

No cal cap preparació especial.

5 minuts

Podrà fer vida normal

És molt IMPORTANT portar els estudis anteriors.

Si teniu algun dubte o desitgeu més informació