Infermeria

“La infermeria posa el pacient en les millors condicions perquè la natura pugui curar les ferides”.

Florence Nightingale.

La Infermeria abraça l’atenció autònoma i en col·laboració dispensada a persones de totes les edats, famílies, grups i comunitats, malalts o no, i en totes les circumstàncies. La infermeria és la professió de la cura que emfatitza les relacions humanes, l’ajuda i l’autocura mitjançant la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i la cura dels qui ho necessiten. Comprèn la promoció de la salut, la prevenció de malalties i latenció dispensada a malalts, discapacitats i persones en situació terminal.

La Infermeria, a més d’aplicar de manera integral un conjunt de cures a l’individu, la família i la comunitat en el procés salut-malaltia, ha de contribuir que adquireixin habilitats, hàbits i conductes que en fomentin l’autocura en el marc d’una atenció primària integral i comunitària que inclou la promoció, protecció, recuperació i rehabilitació de la salut, i la prevenció de la malaltia.

Infermeria a domicili

El Consultori mèdic Creu Blava disposa d’un servei d’infermeria a domicili que té com a objectiu, millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que pateixen malalties cròniques o bé afronten de manera temporal o permanent, una limitació tant de la seva capacitat d’autocuidar-se, com per desplaçar-se de manera autònoma. La infermeria abasta la cura integral de l’individu i inclou la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, i les cures sanitàries.

Quins avantatges té una infermera a domicili?

  • Comoditat per al pacient.
  • Reducció de costos per desplaçaments en tractaments perllongats.
  • Evitar riscos per desplaçament inadequat del pacient.
  • Maneig Post-operatori adequat.
  • Disminució de costos ocults.
  • Prevenció
  • Cura especial i individual a cadascun dels pacients, així com als membres de la seva família i persones que estiguin a càrrec.

Al Consultori mèdic Creu Blava, tots els nostres professionals són titulats universitaris i estan col·legiats. Si en aquests moments necessiteu comptes de malalts, serveis d’infermeria, curació de ferides, aplicació d’injectables, o qualsevol altre servei a domicili d’una infermera, compteu amb nosaltres.

Día de visita: horas concertadas.

Si tiene alguna duda o desea más información.