Osteopatia

“L’objectiu del metge hauria de ser trobar salut. Les malalties les pot trobar qualsevol”.

Andrew Tailor Still, padre de la Osteopatía.

L’Osteopatia és la ciència i l’art de diagnosticar i tractar les disfuncions de mobilitat dels teixits del cos humà, que provoquen trastorns i pertorben l’estat de salut de l’organisme. És un conjunt de tècniques manuals emprades per alleujar nombroses malalties mitjançant la recerca de la recuperació de l’equilibri orgànic. La Medicina Osteopàtica es troba enclavada dins l’ampli ventall de les disciplines fisioterapèutiques, consistent en un conjunt de tècniques manuals i tractaments no invasius com a alternativa als problemes i malalties de la salut, evitant l’aplicació de mètodes farmacològics per al tractament.

L’Osteopatia és una disciplina la màxima de la qual resideix en la visió holística del cos humà, entenent aquest com una unitat, i no com un conjunt independent d’òrgans i estructures. Partint d’aquesta premissa, els tractaments osteopàtics s’encaminen a l’alleujament de la malaltia a través de la recuperació de l’equilibri orgànic general, més que no pas l’alleujament analític del focus del dolor.

Amb aquests antecedents, trobem a l’osteopatia un instrument dedicat a preservar totes les funcions orgàniques en la seva perfecta activitat (sistema cardiovascular, respiratori, nerviós, limfàtic, múscul esquelètic…). Amb aquests antecedents, trobem a l’osteopatia un instrument dedicat a preservar totes les funcions orgàniques en la seva perfecta activitat (sistema cardiovascular, respiratori, nerviós, limfàtic, múscul esquelètic…). Aquesta disciplina va ser desenvolupada pel nord-americà Andrew Taylor Still l’any 1874, i actualment es troba reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut, sent impartida com a estudis universitaris a països com França, Anglaterra o EUA.

Tot i això, a Espanya l’osteopatia no es troba regulada com una activitat professional legal, extrem qualificat de controvertit tenint en compte que el Ministeri de Ciència i innovació sí que ho reconeix legalment, però només dins de les competències del grau en Fisioteràpia.

Per a qui està indicada l’osteopatia?

Gràcies al concepte holístic de l’osteopatia (que entén el cos com un tot), el seu ús està recomanat per a una àmplia varietat de trastorns i alteracions orgàniques:

 • Osteoarticulars i musculoesquelètiques: esquinços, contractures, tendinitis, radiculopaties (pèrdua de sensibilitat), malalties fruit de dismetries estructurals (membres de diferents longituds), etcètera.

 • Digestives: còlon irritable, meteorisme, restrenyiment, gasos, hèrnia de hiat, gastritis…

 • Genito-Urinàries: incontinència, amenorrea, dismenorrea, cistitis, trastorns menopàusics i altres.

 • Sistema respiratori: asma, tos, bronquitis…

 • Neuronales: cefaleas de distintos orígenes, neuralgia trigeminal, migrañas tensionales.

 • Pediatria

 • Postoperatoris.

 • Trastorn del son, fatiga, vertígens, cansament generalitzat, estrès, ansietat, etcètera.

 • Obstetrícia.

Com treballa un osteòpata

Així doncs, les alteracions o malalties es produeixen en diferents plans i no ens hem de quedar en un sol punt, sigui un múscul o un òrgan alterat.

 • Per això l’Osteopatia actua a diferents nivells: sobre les fàscies (teixits que funcionen com a reguladors i comunicadors al cos) superficials i profundes, sobre els músculs o sobre les vísceres.

 • Per reequilibrar tots els elements, l’osteòpata disposa de diverses eines de treball terapèutic. Bàsicament s’apliquen amb les mans, però també hi ha actualment procediments externs per complementar una bona feina.

 • Així, doncs, l’osteòpata disposa de tècniques per a teixits tous, superficials i musculars, manipulacions profundes, massatges de drenatge limfàtic o descongestiu, reflexologies manual, podal o facial i tècniques inhibitòries del dolor com la digitopressió.

 • També pot aplicar manipulacions específiques perquè els músculs s’estirin convenientment o que el pacient adopti determinades postures, de manera que els músculs es relaxin i disminueixi el dolor.

 • Finalment, hi ha una part de l’osteopatia que treballa sobre el moviment dels fluids i les cobertes meníngies del sistema nerviós central i que rep el nom d’osteopatia craneosacral, i que compta amb les seves pròpies tècniques.

Demana visita amb l’Osteòpata del Consultori Mèdic Creu Blava.

Dia de visita: dimecres matí.

Si teniu algun dubte o desitgeu més informació.