Assistència a domicili

Oferim els següents serveis realitzats per professionals de cada disciplina al domicili del pacient:

  • Infermeria.
    Fisioteràpia i Rehabilitació.

Hores concertades a concertar entre el pacient i el centre.

Infermeria

Cura integral de l’individu al domicili per millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que pateixen malalties cròniques o bé afronten de manera temporal o permanent, una limitació tant de la seva capacitat per autocuidar-se com per desplaçar-se de manera autònoma.

Fisioteràpia i Rehabilitació

Tractaments de Fisioteràpia i Rehabilitació al domicili per a persones que pateixen una limitació temporal per desplaçar-se al nostre centre.