Dietètica i Nutrició

“Menjar és una necessitat, però menjar de manera intel·ligent és un art”.

La Rochefoucauld.

L’alimentació i l’activitat física són ambdós factors de vital importància per aconseguir un estat òptim de salut. La Dietètica i la Nutrició s’encarreguen de regular l’alimentació i la repercussió que té a les persones, ja sigui de forma preventiva o com a mesura curativa.

Un Dietista-Nutricionista té com a missió ensenyar, investigar, valorar, guiar i aconsellar els seus pacients. Per això es recolza en tècniques i estratègies d’educació alimentària i coaching nutricional.

Cuida la teva salut

La dieta adequada per gaudir de bona salut és fruit de l’aplicació de coneixements bàsics que demostren els vincles existents entre la ingesta de certs aliments amb algunes patologies, com malalties cardiovasculars, arteroesclerosi, obesitat, diabetis o certs tipus de càncer. És imprescindible, doncs, estar informat nutricionalment per poder comprendre i interpretar els hàbits alimentaris adquirits per la nostra població que reflecteixen un augment de malalties; evitant-los, obtindrem una millor qualitat de vida.

A Consultori mèdic Creu Blava sabem que una bona dieta no només ha de contemplar la informació bàsica sobre nutrients i les funcions metabòliques dels mateixos, sinó que a més ha d’incloure informació relativa a l’efecte de la nutrició en el manteniment de l’estat de salut i en la prevenció i tractament de malalties.

Dia de visita: dimecres tardes.

Si teniu algun dubte o desitgeu més informació.